Priprema pošiljki i dimenzije

Priprema pošiljki za transport

  • Obratiti pažnju na dimenzije i težinu paketa
  • Ukloniti sve postojeće nalepnice
  • Prevozni dokument sa bar code uvek lepiti na najvećoj površini paketa
  • Bar code nikada ne sme biti prelepljen lepljivom trakom
  • Sadržaj pošiljke prihvatljiv za prevoz mora biti u skladu sa posebnim uslovima poslovanja kompanije

Dimenzije i težina

  • Maksimalna težina pojedinačnog koleta je 50kg
  • Minimalne dimenzije: 32 x 24 cm
  • Maksimalne dimenzije: dužina 200 cm, maksimalni obim: 360 cm
  • Palete i vangabaritne pošiljke: maksimalna težina palete je 600 kg, visina 1,85 m
  • Za pakete koji su gabaritni, lakši, za naplatu se uzima zapreminska a ne stvarna težina