Zaštita podataka

Express One d.o.o veoma ozbiljno shvata zaštitu podataka koji se odnose na ličnosti. Sledeća izjava vas informiše o tome kako se koriste podaci i kako se obezbeđuje zaštita podataka.

Predmet ove izjave je preuzimanje, obrada i korišćenje ličnih podataka, koje mi, Express One preuzimamo kada Vi koristite naše usluge.

Napominjemo da odredbe o zaštiti podataka povremeno prilagođavamo našim uslugama, zahtevima, pri tome imajući u vidu zakonske izmene. Molimo vas da stalno proveravate našu veb lokaciju kako bi bili informisani o tim izmenama.

Lični podaci sakupljaju se i koriste isključivo u skladu sa određenim važećim zakonom o zaštiti podataka.

Lični podaci su informacije o identitetu, kao npr. ime, poštanska adresa, e-adresa, broj mobilnog telefona i datum rođenja.

Odgovorno pravno lice u smislu Zakona o zaštiti podataka je Express One doo. Ukoliko imate pitanja u pogledu korišćenja Vaših podataka ili želite pravnu pomoć, molimo Vas da nam pošaljete poruku elektronskom poštom na e-mail info@expressone.me.

Za korišćenje podataka su merodavne aktuelno važeće zakonske odredbe, naročito Zakon o zaštiti podataka. Ukoliko se podaci koriste za neku svrhu koja prema tim odredbama zahteva saglasnost korisnika, Express One će uvek zamoliti izričito za saglasnost. Jednom data saglasnost može u svakom momentu da bude opozvana i/ili buduća primena podataka može da bude zabranjena.

Express One preuzima podatke kada:

  • korisnik šalje/prima pošiljku, pre svega da bi obradio nalog kod isporučivanja robe i obračuna usluge;
  • rešava vaše upite ili reklamacije;
  • prikuplja prijave za posao.

Express One koristi preuzete podatke za svrhu u koju su ti podaci navedeni. Svi uneseni podaci će biti strogo čuvani kao poslovna tajna i neće biti davani na uvid drugim licima. Express One se trudi da zaštiti podatke od neovlašćenog pristupa, gubitka, zloupotrebe ili uništenja.