Dodatne usluge

Povrat potpisane dokumentacije

Podrazumjeva obezbeđenje procesa verifikacije prateće dokumentacije od strane primaoca pri primopredaji pošiljke. Dodatna dokumentacija mora biti pripremljena od strane pošiljaoca pošiljke i uredno zapakovana uz pošiljku. Tako verifikovana dokumentacija se automatski vraća do pošiljaoca.

Uplata otkupnine na račun pošiljaoca

Podrazumjeva proces prenosa novčanih sredstava koja su pri isporuci pošiljke preuzeta od primaoca na primopredaji same pošiljke a u skladu sa nalogom pošiljaoca (otkupna pošiljka). Prenos novčanih sredstava se vrši isključivo preko poslovnog računa banke pošiljaoca.

Nestandardna cargo usluga paletna dostava

Podrazumjeva uslugu preuzimanja i dostave paleta (euro standarda) za poznatog klijenta. Ista usluga se dogovora sa lokalnim agentom prodaje ili agentom za cargo transport. Istu uslugu pružamo za pošiljke koje se dostavljaju na teritoriji Crne Gore ali i u inostranstvu.

Vremenski definisana isporuka

Podrazumjevaju uslugu preuzimanja i dostave pošiljaka u određeno vrjeme a prema zahtevu kupca i u skladu sa propisanim saobraćajno regulativnim propisima (lokalnih samouprava na teritoriji Crne Gore za centralne gradske zone) ili u skladu sa internim pravilima određenih objekata u kojima se vrši dostava (tržni centri itd.)

E-mail izveštaj o statusu pošiljka za prethodni dan

Podrazumjeva uslugu dostave elektronski generisanog izveštaja o statusu pošiljki koje su u sistemu Express One, svakog dana u precizirano vrjeme za prethodni radni dan i to sa specifičnim podatcima koje potražuje pošiljalac.

Lična isporuka

Podrazumjeva uslugu dostave pošiljke primaocu, kroz lično uručenje, na određeno ime i prezime koje je pri preuzimanju definisao pošiljalac.

Outsourcing

Podrazumijeva dogovor o pružanju jedne ili više dodatnih usluga klijentima od strane Express One. Tim postupkom klijent pretežno prepušta sve procese oko distribucije svojih pošiljaka. Sve dogovorene usluge se preko adekvatnog ugovora precizno definišu kao i svi detalji poslovnih procesnih obaveza koje time preuzima Express One.

Customer Care Agent

Podrazumijeva uslugu dodjele „customer care agenta“ za potencijalnog klijenta, koji će u narednom periodu biti na raspolaganju (putem telefona ili e-maila u realnom vremenu) za sve zahtjeve i tražene upite u toku radnog vremena Express One.

Customer Care odjeljenje u Express One-u je organizaciona jedinica posvećena specifičnim zahtjevima naših velikih klijenata. Obezbeđujući posebno odeljenje za specifične zahtjeve, radimo na održavanju dugoročne saradnje. Za velike klijente, kao i klijente koji zahtijevaju nestandardne procedure, Customer Care odeljenje predstavlja komunikacionu jedinicu za svakodnevne , operativne zadatke i obaveze oko njih. Dodata vrijednost za naše ključne klijente leži u direktnom, ličnom kontaktu sa zaposlenima u Customer Care-u.

Customer Care Agent Vam uvijek stoji na raspolaganju za:

  • Izvještaje o isporučenim pošiljkama
  • Preuzimanje po Vašem nalogu kod trećeg lica
  • Provjere statusa pošiljaka
  • Podršku i pomoć pri izradi prevozne dokumentacije
  • Brigu o povratnim dokumentima / otpremnicama
  • Reklamacije – pozivi vezani za nestale ili nekompletne pošiljke
  • Vaše ostale zahtjeve