Softver za izradu prevozne dokumentacije

Expedit je desktop aplikacija za brzo i jednostavno kreiranje pošiljaka i otpremu paketa. Expedit nudi brojne mogućnosti i sve servise iz ponude Express Onea kako za ručno, tako i za automatizovano kreiranje pošiljaka (uvoz iz drugih programa u Excel ili text formatu).

Prednosti Expedita za korisnike:

  • nema ručnog ispunjavanja ekspresnih listića
  • klijenti koriste sopstvenu bazu klijenata (kupaca)
  • postojanje arhive svih poslatih pošiljaka u elektronskoj formi
  • mogućnost unosa sopstvenog referentnog broja (broj otpremnice, broj računa)
  • praćenje paketa na internetu po referentnom broju ili broju paketa
  • mogućnost izrade nalepnica na laserskim i posebnim štampačima za nalepnice
  • jednostavan za instalaciju

Potpuno automatizovano praćenje pošiljaka

Korisnici Expedit aplikacije su u mogućnosti da prate kompletan proces isporuke njihovih pošiljaka iz same aplikacije – sve do isporuke krajnjem primaocu.

Takođe postoji mogućnost da primaoci prate status svojih pošiljaka na putu do njih.

Automatska nadogradnja

Expedit automatski instalira nove funkcije i nadogradnje putem Interneta. Odmah po objavljivanju nove verzije, program Vas obaveštava o tome – sve što je potrebno da uradite je da jednim klikom odobrite instaliranje nadogradnje, Expedit će sam uraditi sve ostalo!

Instalacija

Instalacioni program za Expedit kao i svu dokumentaciju i uputstva možete potpuno besplatno da preuzmete sa sledeće web adrese:

cecg.expedit.support.

Za rad Expedita neophodna je Java platforma, koju takođe možete preuzeti sa Expedit sajta:

cecg.expedit.support – Download.

Uputstvo za Expedit možete preuzeti direktno sa ovog linka:

Uputstvo za Expedit


Molimo Vas da pre preuzimanja i instaliranja Expedit aplikacije kontaktirate našu prodaju.

backoffice@expressone.me